Interim HR ledning

Interim HR ledning kan vara aktuellt vid t.ex. rekrytering av ny befattningshavare, uppstart av HR funktion eller HR avdelning, tjänstledigheter eller kanske som förstärkning under ett förändringsarbete.

People & Culture erbjuder kostnadseffektiva lösningar vid ert behov av HR Direktör, HR chef eller HR Business Partner. Uppdraget kan innebära såväl deltid som heltid samt pågå under en kortare alternativt längre period och bestå av såväl operativt som strategiskt HR arbete. Profilen och erfarenheten inom HR ledning är att verka för balans mellan struktur och kultur samt förändringsledning på olika nivåer. Struktur behöver vi för att veta vad vi skall göra och genom den sätter vi spelregler och riktlinjer för våra vad frågor. Kulturen beskriver hur vi gör det och är ett uttryck för organisationens själ och hjärta.