Omställningsstöd

Ny riktning?

Väl genomförda omställningsprocesser stärker arbetsgivarvarumärket och skapar förutsättningar för att attrahera rätt kompetens när vinden vänder igen. Medarbetare som som upplever respekt och empati går vidare som ambassadörer för företaget.

People & Culture erbjuder omställningsstöd på såväl organisationsnivå som ledar-och medarbetarnivå.

Bland annat genom organisationsanalys och fackliga förhandlingar, ledarutbildning och ledarstöd samt livs- och karriärcoaching för berörda medarbetare.