Övriga tjänster

Kultur och verksamhetsutveckling – 

People & Culture erbjuder utvecklingsinsatser inom såväl organisationsnivå som grupp och individ nivå.

Metodiken sätts utifrån era behov och verktyg som används är bland annat IDI personprofiler som mäter beteendestilar via individen själv samt att chef, medarbetare och kollegor delger sin uppfattning om beteendet. Utöver det tillämpas vid behov även Belbin teamroller samt SHL:s verktyg OPQ (rekrytering) och MQ (motivationsanalys). Livs och karriärcoaching sker genom Life & Career metoden.

Exempel på riktade utvecklingsinsatser är

  • Ledningsgruppsutveckling

Genom att processa mål, arbetsformer, roller och relationer utvecklar vi gruppen från operativt bollplanksforum till strategiskt beslutsforum med rätt höjd på frågorna.

Effektiva ledningsgrupper skapar resultat i verksamheten.

  • Coaching/mentorskap för chefer 

Coaching och mentorskap är effektiva kompetensutvecklingsinsatser som möter individerna där de befinner sig. Att få stöd och perspektiv på vardagens och verksamhetens problemställningar ger en direkt återkoppling i verkligheten samt verkar även stressavlastande.

  • Förändringsledning och workshops

Ett lyckat förändringsarbete bygger på att ledare och chefer är för ändring och att de vet hur detta skall ledas i organisationen. Var och en av oss möter förändringar på olika sätt beroende på var vi befinner oss och det magiska ordet för ändring är delaktighet. People & Culture stödjer och utbildar inom förändringsledning samt faciliterar och skapar aktivt deltagande i olika förändringsprocesser.

  • Livs och karriärcoacing

Livs och karriärcoaching kan erbjudas på individ nivå, t.ex. vid olika behov av karriärutveckling eller omställning, och/eller vid medarbetarutvecklingsprogram när ni vill påverka kulturen genom att få medarbetare att ta ett aktivt ansvar för sin karriärutveckling.

  • Intern HR branding

En tydlig HR roll skapar förutsättningar för funktionen att vara en proaktiv affärspartner som bidrar till företagets lönsamhet och effektivitet.

Genom konsultuppdrag, coaching och mentorskap stödjer People & Culture er i er interna HR utveckling till er självklara roll i organisationen.Vi skapar affärsnära HR genom att agera proaktivt samt genom att kvittera ledningens krav och förväntningar på HR funktionen.