Om People & Culture


People & Culture startades i september 2011 och min verksamhet bygger på att stödja och utveckla organisationer och individer genom interim HR ledning, operativ och strategisk HR utveckling samt Omställningsstöd för organisationer i förändring.

Min HR bakgrund och mina HR erfarenheter har jag tillskansat mig under åren som HR konsult, Personal/HR chef och HR direktör. Min tyngd inom HR ligger inom ledarskap och förändring samt omställning för såväl verksamheter som individer. Jag driver affärsnära HR och anser att företagets varumärkesbyggande börjar inifrån organisationen med professionella HR processer och äkta ledarskap.

Omvärldsfrågor intresserar mig mycket och en mina hjärtefrågor är balansen av män och kvinnor i ledningsgrupper och styrelser inom näringslivet. Mitt sätt att påverka frågan är bland annat genom medlemskap Styrelsebalans som driver och påverkar frågan med många eldsjälar inblandade, samt genom att coacha och stödja andra kvinnor som vill leda och påverka.

Jag drivs av övertygelsen att vi skapar utveckling och lönsamhet genom respekt, mod och engagemang.
Samt av att vår egen vilja styr vår utveckling, med andra ord att Våga Vilja Växa!

Maja Fingalsson
People & Culture