Strategisk HR utveckling

Vi lever i en konkurrensutsatt arbetsmarknad där rätt kompetens på rätt plats är avgörande för företagets resultat.

En konkurrenskraftig företagskultur formas genom genuint ledarskap och kvalitet i våra HR processer inom medarbetarcykeln och bygger ett hållbart employer brand inifrån och ut. Allt vi gör är employer branding och alla våra aktiviteter påverkar vårt arbetsgivarvarumärke. Från attraktiva karriärsidor och annonser till avveckling som kännetecknas av respekt för individen. Det vi marknadsför skall vara vårt sanna medarbetarlöfte. Det du ser är vad du får.

I utvecklingen av HR processer är organisationen kunden. Med örat mot rälsen lägger vi en HR strategi som utgår från verksamhetens affär och resultat och bygger processerna väl förankrade i verkligheten.

 

Attrahera

Genom workshops och enkäter gör vi analysen inifrån organisationen och sätter en employer branding strategi baserad på era kärnvärden. Skillnaden mellan vilka ni är ( er identitet), vilka ni vill vara (er profil) samt hur omgivningen upplever er (er image) skapar handlingsplan och aktiviteter för utveckling av ert arbetsgivarvarumärke. Utifrån det, med en röd tråd för ert varumärke, utformas bland annat profilerande annonser samt intern och extern karriärwebb.

 

 

Rekrytera

Rekrytering är en viktig investering. People & Culture stödjer er vid utveckling av rekryteringsprocessen samt levererar konsultstöd genom second opinion och personprofilstagning vid interna och externa tillsättningar.

 

 

 

Utveckla och behålla

Begreppet talangutveckling kommer allt högre upp på agendan och med rätt vilja och förutsättningar kan alla vara talanger. Inom sitt område. Mottagande av nya medarbetare är viktigt för att behålla investeringen över tid. People & Culture stödjer er i detta genom bland annat onboardning program. Övriga utvecklingsinsatser kan vara ledarutveckling, grupputveckling och medarbetarutveckling på olika nivåer. People & Culture utformar även karriärutvecklingsmodeller som tydliggör karriärvägar och förväntningar i organisationen.

 

 

Avsluta

Vår viktigaste marknadsföring ligger i hur vi hanterar våra medarbetare. Att avsluta och avveckla med respekt för individen skapar ambassadörer för vårt arbetsgivarvarumärke. Vad frågan, dvs skälet till avslut, är vad den är. Hur frågan kan alltid påverkas. People & Culture stödjer er i utvecklingen av bra avsluts och avvecklingsprocesser samt levererar operativt konsultstöd inom avveckling och outplacement.